top of page

Hvem er vi?

Nettverk for Menn (NfM)er et fellesskristent, nasjonalt mannsarbeid som ønsker å tilrettelegge for nasjonale og regionale konferanser, mannsmøter, mannsgrupper og misjonale initiativer. Vårt motto er «Glad og helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus». NfM er ment som en inspirasjon og et supplement til den lokale menighet.
 

Vi tror og har erfart at det legges til rette for en egen dynamikk når vi som gutter og menn kan ha noen arenaer som bare er for oss. En bok som ble utgitt hadde tittelen; Menn er fra Mars, kvinner fra Venus». Så på disse møtepunktene «tar vi en liten tur til Mars!». Skulder ved skulder og ansikt til ansikt ønsker vi å være litt rå i vår søken etter Gud og det Han har for oss…
 

Nettverk for Menn har et tett og inspirerende samarbeid med Kvinner i Nettverk.

"En ressurs til glad og helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus!"

Lederteamet 

bottom of page