top of page

«Gud signe vårt dyre fedreland» - En profetisk reise gjennom Norges historie

En reise gjennom Norges historie i toner ord og bilder, sett med troens øyne.

«Gud signe vårt dyre fedreland» - En profetisk reise gjennom Norges historie
«Gud signe vårt dyre fedreland» - En profetisk reise gjennom Norges historie

Tid og sted

15. apr. 2023, 08:42

Stiklestad, Stiklestad, Norway

Om arrangementet

Du (Gud) sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde.»

Hva om Norges historie begynte med en drøm som forutsa at Gud skulle komme til vår nasjon? Og at bønnen om lysets komme er skrevet inn i vårt første lovverk, og at denne profetiske historien er fortalt gjennom vår fedrelandssalme «Gud signe vårt dyre fedreland»? Bli med på en spennende og fantastisk reise gjennom vår nasjons historie i ord, toner og bilder. Vi drar tilbake til våre åndelige røtter på øya Selja der alt kan ha startet. Vi vil også se at vi som nasjon ikke ble kristnet med sverd, men at det derimot var lysets komme som brøt mørket over vårt land slik vår fedrelandssalme uttrykker det: «Du (Gud) sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde.» Med dette bakteppet reiser vi gjennom historien frem til vår egen tid, og igjen ber vi om at Guds lys skal strømme over vårt land.

Turneen vil først og fremst gå til steder som har hatt en viktig historisk og åndelig betydning for vårt land.

Bidragsytere

 Bidragsytere: 

ARILD STAV

Arild Stav med flere gir oss en smakebit av noen av vår histories viktigste salmer og sanger.

HÅVARD SAND

Håvard Sand tar oss med gjennom historien ut ifra boken Drømmen om Norge.

ALV MAGNUS: 

Alv Magnus deler fra Hans Nielsen Hauges liv og virke.

ANETTE MORTESEN: 

Anette Mortensen er lovsangsleder og er med i lederskapet Oase.

Turneen vil besøke følgene steder:

Eidsvoll kirke - 12. april 2023, kl 19.00 Kontakt: Per-Stian Bye

Evangeliehuset - 13. april 2023, kl 19.00 Kontakt: Turid Norli

Filadelfia Fredrikstad - 15. april 2023, kl 19.00 Kontakt: Anette Mortensen

 Søndre Skøyen Kapell - 17. april 2023, kl 19.00 Kontakt: Eivind ArnevågPhone

 Filadeflia Kristiansand - 19. april 2023, kl 19.30 Kontakt: Wenche EgelandFacebookPhone

Karmøy, Troens Ord - 20. april 2023, kl 19.00 Kontakt: Birger Wroldsen

 Salem Moster - 21. april 2023, kl 19.00 Kontakt: Jakob VedøyFacebook 

Bergen, Credokirken - 22. april 2023, kl 19.00 Kontakt: Håvard SandFacebook 

 Stiklestad kirke - 29. april 2023, kl 19.00 Kontakt: Øyvind Hovset

Mer informasjon:

www.drommenomnorge.no

Dele dette arrangementet

bottom of page