top of page

"Det første i vår lov..."

Bønnen som fødte vår nasjon og loven som bygget den.

"Det første i vår lov..."
"Det første i vår lov..."

Tid og sted

26. apr. 2024, 19:00 – 22:00

Kristiansand S, Industrigata 28, 4632 Kristiansand S, Norway

Om arrangementet

En reise gjennom Norges historie i toner, ord og bilder sett med troens øyne.

I forbindelse med 1000-årsmarkeringen av kristenretten som ble satt på Moster i 1024, 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov og 200-årsmarkeringen av Hans Nilsen Hauges død i 2024, inviterer foreningen Himmelske toner til denne forestillingen.

Gratis inngang, kollekt

Arrangør: Himmelske toner, Ungdom i Oppdrag, Oase, Kvinner i Nettverk, Nettverk for menn, Nasjonalt Bønneråd, Proklamedia i samarbeid med Kristiansand Misjonskirke Salem.

 «Med lov skal landet vårt byggjast og ikkje med ulov øydast.» 

«Det første i vår lov» forteller om noen av de viktigste byggesteinene i Norges historie, sett gjennom troens øyne. Med utgangspunkt i bønnen som fødte Norge og loven som ble et resultat av den, fortalt ved hjelp av vår nasjonalsalme «Gud signe vårt dyre fedreland». Og formidlet gjennom sang, skuespill og multimedia.

Kristenretten som ble satt på Moster i 1024 av Olav den Hellige, begynte med en bønn: «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot øst og be til den hellige Krist». Forestillingen beskriver hvordan bønnen og Guds ords komme brøt mørket over vår nasjon slik at «Ljos over landet strøymde». Dette førte til den største samfunnsmessige omveltningen i vårt lands historie. Vi kan si at vi gikk fra å være et ættesamfunn til å bli et rettssamfunn hvor alle var like for loven fordi de var skapt i Guds bilde.

Det som skjedde på Moster i 1024 la et nytt grunnlag for vår nasjon. Dette ble så videreutviklet gjennom arbeidet med landsloven av Magnus Lagabøte 250 år senere. Den neste store omveltningen i vårt land kom med Hans Nilsen Hauge og hans virke som ledet frem til nasjonens gjenfødelse og en ny grunnlov i 1814. Resultatet av alt dette er store samfunnsmessige forandringer som så har lagt grunnlaget for vår nasjons kultur og verdier.

 

Bakgrunnen for denne forestillingen: 

I 2014 ble forestillingen «En mann forandret Norge» fremført på en stor felleskristen markering på Hedmarktoppen i nærheten av Hamar, i forbindelse med 200-årsjubileet for Grunnloven. Forestillingen ble så  utgangspunktet for konserten «Himmelske toner gjennom 1000 år» som ble fremført i Nidarosdomen 24. juni 2023. Konserten var en stor musikalsk takk til Gud for at han «sende sitt ord til Noregs fjell». Takken var uttrykt gjennom «den norske tonen» i et utvalg av de salmene og sangene som har blitt sunget gjennom våre tusen år som kristen nasjon. Konserten «Himmelske toner gjennom 1000 år» blir også jubileumsfinalen under 1000-årsjubileet på Moster 2. juni, 2024.

For mer informasjon og billetter til konserten på Moster, se:

www.himmelsketoner.no

Dele dette arrangementet

bottom of page