Velkommen

 

Nettverk for Menn (NfM) er et felleskristent, nasjonalt mannsarbeid med motto; ”Glad og helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus!” . Vårt fokus er å skape arenaer hvor menn med løftet hode og lave skuldre kan møte Gud og hverandre, slik at det fører til vekst og utrustning. Slike arenaer kan være den store Nasjonale Mannskonferansen, regionale arrangementer, mannsgrupper, etc.

Vår drøm er å se en oppreist, frimodig skare av gutter og menn i vår nasjon -  som har sansen for det som Gud har sansen for. Menn som er rotfestet og grunnfestet i Guds Farskjærlighet, har Ordet om Korset ”i ryggraden” og som har overgitt seg til Den Hellige Ånds innflytelse i sitt liv. Nettverk for Menn ledes av en gruppe på 10 menn fra ulike steder i Norge.

NfM samarbeider med Kvinner i Nettverk på ulike måter og på ulike prosjekter. I fremtiden planlegger vi også arrangementer under paraplyen ”Sammen i Tjeneste”.

Lederteamet i Nettverk for Menn