Mannsgrupper

Nettverk for Menn vil oppmuntre til oppstart av mannsgrupper over hele landet. Slike grupper har vist seg som en viktig ressurs for mange menn, og kan gi et veldig viktig bidrag til sunnhet og vekst i tro og liv. Vi ønsker å være et nettverk for slike grupper, slik at de kan være en del av et større bilde i tillegg til sin lokale sammenheng. Vi har nå lagt ut en kort veileding for mannsgrupper som du kan laste ned. Den nasjonale mannskonferansen til Nettverk for Menn og andre regionale samlinger vil være et naturlig møtepunkt for slike grupper.

Gruppehefte
 
 
Registreringsskjema