Lederteamet

Lederteam i Nettverk for Menn

Geir Fagerbakke (leder)
Per Juell Larsen (nestleder),
Espen Egeland
Tore Eidsaa
Kjell Rune Hansen
Bård Andås
Finn Geir Vignes
Paul Otto Nærbø
Øyvind Kaasa (permisjon)
Roger Heggland Grødum
Jarle Vehusheia
 
Styre; Oddvin Larsen
Børge Dahlstrøm
Geir Fagerbakke