NASJONALE MANNSKONFERANSE 2021, 22.-24. januar

Datoen er satt for den neste Nasjonale Mannskonferanse til Nettverk for Menn. Sett av 22-24 januar, 2021 for en inspirerende start på 2021. Vi møtes som tidligere i Vennesla Filadelfias lokaler. I tider av uro og usikkerhet har Gud i sin storhet og kjærlighet et budskap til sine barn. La oss samles og søke Han som kan gi oss det vi trenger i eget liv og for vår neste…

Velkommen til viktige dager sammen med hundrevis av gutter og menn fra inn- og utland!

For lederteamet i NfM,
Geir Fagerbakke