Tilbakeblikk – Mannskonferanse 2018

Årets nasjonale mannskonferanse 19-21 januar ble livgivende og retningsgivende dager for flere hundre menn som var samlet i Vennesla Filadelfia. Talere var Alv Magnus, Kjell Halltorp, Alexis Lundh, Børge Salte, Per Juell Larsen og Geir Fagerbakke. Lovsangen ble ledet av Anders Skarpsno. Tonen for helgen ble satt fra første stund med et budskap om å ha et sinnelag hvor en responderer på Guds tiltale uten å drøye, og handler på Guds stille stemme i sitt liv. Gjennom helgen var det nettopp det vi fikk se, at menn responderte på Guds nærvær og Guds Ords forkynnelse! I møte etter møte...

les mer

les mer

Medarbeiderhelg, 1-3 desember 2017, m/ Paul Yadao

Medarbeiderhelg for Nettverk for Menn. Grosås Senter på Iveland. Kun for veiledere, lederteam og inviterte gjester.   PÅMELDING

les mer

Regional konferanse Telemark 28-29 november

  På bedehuset i Langesund. Storgata 15, Langesund, Bamble

les mer

Litt fra sommerens mannskonferanse i Mosambik

       I begynnelsen av juli 2017 arrangerte NfM den andre mannskonferansen i Mosambik. Det ble en konferanse hvor vi erfarte et enda strørre gjennombrudd enn vår første konferanse i 2016. Det var større deltakelse,og vi merket også at sentrale ledere griper visjonen om mannsarbeid. Vi satt sammen et lederteam bestående av menn fra Mosambik, Norge, Danmark og Brasil. Det gjorde enormt inntrykk å se Gud gå på dypet med de mange pastorene og lederne som var samlet. Paul Yadao fra Fillippinene, Roger Grødum og Geir Fagerbakke fra Norge, samt pastorer fra Mosambik forkynte. Dette...

les mer

Ny mannskonferanse i Pemba, Mosambik 2017

Sist sommer gjennomførte Nettverk for Menn den første mannskonferansen utenfor landets grenser. 3 stykker fra lederteamet i Norge dannet et lederteam med menn fra Iris Global i Pemba, Mosambik, og sammen fikk vi se Gud gjøre store ting blant mosambikanske menn. Det var hovedsakelig pastorer og ledere som var samlet, og på den måten kunne vi påvirke lederne i regionen. Det er stort behov for undervisning, for dette er førstegenerasjons kristne fra muslimsk bakgrunn. Mange av dem er forholdsvis nyfrelste, født i den mektige vekkelsen som skjer i dette området. I månedskifte juni/juli...

les mer

Etterkant av Nasjonal Mannskonferanse 2017

“We’re no longer longer a slave of fear – we are a child of God” I slutten av januar ble den Nasjonale Mannskonferansen til Nettverk for Menn arrangert. Vi gledet oss over vekst i antall deltakere og også over at mange nye unge finner veien til konferansene våre. Leif Hetland, Paul Yadao, Finn Geir Vignes og Alv Magnus hadde noen livsforvandlende budskap, og lovsangen med Anders Skarpsno og Marie Hognestad gav oss dyrebare stunder i Guds nærvær. 70 veiledere var i full aktivitet i hvert møte, og lengselen og tørsten hos mennene og guttene var påtagelig....

les mer