“Det månedlige”… desember 2013

Lys i Mørke

”Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede vår skritt inn på fredens vei” (Luk.1,78-79)

light in darknessNå er vi gått inn i adventstiden, og i de mange hjem er det første lyset tent i adventsstaken. Guds Ord er tydelig på at lyset fra Gud er ubeskrivelig lyst, og at mørket for syndere var ubeskrivelig mørkt. Englene sang over Betlehems marker; ”Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag.”

Og det er det som er juleevangeliet; nemlig at Gud kan si det samme over ditt og mitt liv som han sa over sin egen Sønn. Ved Jesu dåp sa han; ”Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg behag.” Det samme ordet på gresk, ”evdokias”, sies over Jesus og det sies over syndere da englene sang på Betlehemsmarken. Guds velbehag hviler over Sønnen, men også over syndere… Dette viser kraften i evangeliet og effekten av julens budskap om Lyset som kom inn i vårt mørke.

Nettverk for Menn vil ønske dere alle en god jul og et velsignet nytt år. Så håper vi å få se så mange som mulig av dere i Vennesla Filadelfia 31/1-2/3 under den Nasjonale Mannskonferansen!

Facebook Twitter