“Det månedlige”… september 2012

Da brosjyren for den kommende mannskonferansen ble trykt i juli brukte vi den nye logoen vår. Den er også blitt logoen til Kvinner i Nettverk, noe som viser at mann- og kvinnearbeidet gjensidig velsigner og støtter hverandre og bygges opp i enhet.

Logoen vi nå skal bruke i vårt mannsarbeid er ment å skulle illustrere flere ting;

Vi står sammen side ved side. Som menn kan vi dele livene med hverandre, og er “på nett” med hverandre.  Logoen inneholder derfor et nettverkssymbol. Symbolet illustrerer også grad av “dekning”. De sterkeste og beste signalene finnes tett til korset, og det løfter fram poenget med helhjertethet som vi har i vårt motto; “Glad og helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus!”.

Så i mannsarbeidet minner logoen oss om Guds godhet, og evangeliets kraft til bringe oss nær Gud. Den minner oss også om viktigheten av å stå sammen som menn i denne tiden.

Facebook Twitter