“Det månedlige”… februar 2012

Når dette skrives er vi godt inne i februar. Vi har bak oss det først store arrangementet i ”Nettverk for Menn” regi. Tilbakemeldingene har rett og slett vært enorme… circa 400 menn var tilstede i Vennesla disse dagene under mottoet ”Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren!” Signalene fra deltakere er tydelige; ”Vi kommer igjen – og tar med oss flere…”

Denne teksten er hentet fra Josva 24,15. Josva er i dialog med Israels folk i forhold til at det er tid for å ta et valg. Israelittene lever da i en tid med avgudsdyrkelse og påtrykk om å tenke og leve som hedninger, selv om de er Guds folk. Josva skjærer igjennom med en bekjennelse som utsløser lignende bekjennelser langs hele linjen. Fra å være alene om å proklamere og leve ut en slik bekjennelse, følger så mange med. De blir et folk som sier at; ”Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren”. For en kraft det er i å være en mann som går foran med en slik bekjennelse – og et slikt liv…

 

Facebook Twitter