“Det månedlige”… juni 2011

”Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om…”
Joh.Åp.12,10-11

Fordømmelse er en livshemmende og frimodighetsdrepende sjelegift. Slik som vi mennesker er i oss selv har vi egentlig all grunn til å kjenne på denne følelsen innfor en Hellig og Herlig Gud. De gode nyhetene, evangeliet, er et budskap med mange fasetter (fasett – de ulike sidene i en slipt diamant). En av fasettene i dette fantastiske budskap er at Anklageren en dag skal styrtes. Ja, dette er allerede i gang fordi Jesus ”triumferte over dem på korset” (Kol.2,15)

Fra denne skjellsettende dagen i Jerusalem for snart 2000 år siden har djevelen måtte endre strategi. Hans anklage er ikke velkommen hos Faderen, for Han lytter nå bare til Sønnen på sin høyre siden og Forsvareren/Talsmannen rett foran seg. Djevelen må søke etter noen som vil høre på han…

Han har ikke tilfeldigvis funnet en tilhører i deg?

 

Facebook Twitter