Om oss

NETTVERK FOR MENN: En ressurs til glad og helhjertet Jesus-etterfølgelse!

”Nettverk for Menn” (NfM) er det nye navnet på mannsarbeidet som før hadde navnet ”men… til Menn”.  På mannskonferansen i Vennesla Filadelfia i februar ble det nye lederskapet og kommende endringer presentert for deltakerne.

Nettverk for Menn er et felleskristent mannsarbeid som vil stå som arrangør av den Nasjonale Mannskonferansen og som også kommer til å ha regionale og lokale uttrykk i form av bl.a. arrangementer og mannsgrupper. NfM har et nært samarbeid med Kvinner i Nettverk og vil på et senere tidspunkt også arrangere felleskonferanser sammen med dem under konseptet ”Sammen i Tjeneste”.

Nettverk for Menn er ment som et supplement til den lokale menighet og som en ressurs for menn til en glad og helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus.

Geir Fagerbakke
Lederteamet i Nettverk for Menn