MEDARBEIDERSAMLING I NOVEMBER 2019

29/11 – 1/12, 2019 arrangerer vi medarbeidersamling for lederskap, veiledere og andre medarbeidere på «Bønnens Hus» i Kristiansand. Vi har fått med oss Francois Botes fra Sør-Afrika i forbindelse med at han er på Destiny DTSen på Skjærgårdsheimen. Han vil undervise, bidra i lovsang og ha tid til tjenestegjøring.

les mer

NASJONAL MANNSKONFERANSE, 2020

  24-26. Januar 2020 er dato for neste Nasjonale Mannskonferanse. Som forkynnere har Supresa Sithole fra Sør-Afrika takket ja til invitasjonen. Han er i lederskapet i Iris Global, en bevegelse som gjennom frimodig forkynnelse, barmhjertighetsarbeid og tegn og under har sett tusenvis av menigheter plantet over hele verden. Vi får også med oss Oddvin Larsen fra Misjojonskirken Søgne / Nettverk for Menn, Martin Cave fra IMI og Stephan Christiansen fra Jesus Revolution / Jesus Church. Som i år får vi med oss Asle W. Hansen m/team fra Aust-Agder på lovsangen i...

les mer

REGIONAL MANNSKONFERANSE, ROGALAND

27-28. September arrangerer Nettverk for Menn en ny regional mannskonferanse. Blant andre blir Dennis Greenidge med oss igjen. Det planlegges også at han har med seg et større forbønnsteam fra menigheten sin i London. In His Image Band står for lovsangen. Sett av denne korthelgen til fellesskap, inspirasjon og utrustning!

les mer