MEDARBEIDERSAMLING I NOVEMBER 2019

29/11 – 1/12, 2019 arrangerer vi medarbeidersamling for lederskap, veiledere og andre medarbeidere på «Bønnens Hus» i Kristiansand. Vi har fått med oss Francois Botes fra Sør-Afrika i forbindelse med at han er på Destiny DTSen på Skjærgårdsheimen. Han vil undervise, bidra i lovsang og ha tid til tjenestegjøring.

les mer

NASJONAL MANNSKONFERANSE, 2020

les mer