“Det månedlige”… mars 2013

”SAKARJA-SYNDROMET!” Etter en pause med ”Det Månedlige…” er vi nå tilbake for fullt, og satser på å legge ut en gang i måneden. Klikk deg inn å få med deg noen ord på veien I Lukas 1 kan vi lese en spesiell historie. Gamle Sakarja og hans kone, Elisabeth får besøk av en engel som gir beskjed om at deres bønner er hørt. De skal bli foreldre til en gutt, en gutt som blir selveste Døperen Johannes. Om denne Johannes sier Jesus senere; ”…blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes!”. Den skeptiske måten Sakarja tar imot Guds Ord på gjør at han...

les mer

“Det månedlige”… februar 2013

Gjerninger som Gud har gjort ferdig for oss Vi har nettopp lagt bak oss en ny mannskonferanse. Takk for fellesskapet til dere som var sammen med oss. Til dere som har fulgt oss på TV Visjon-Norge, så håper jeg møtene har vært til inspirasjon og velsignelse. For oss i lederteamet for Nettverk for Menn var det spennende dager. Hva vil Gud gjøre i blant oss? Kan vi sammen få prise og tilbe vår Herre og Mester i ånd og sannhet? Kommer talerne gjennom med det de har på hjertet? Vil mannfolka sette av disse dagene og komme? Vil det praktiske fungere? Vi tok nye skritt med TV-overføring....

les mer

“Det månedlige”… november 2012

GUDS FULLE RUSTNING! “Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor...

les mer

“Det månedlige”… oktober 2012

Jeg er nettopp kommet tilbake fra mannsseminar med Nettverk for Menn i Bergen. Vi hadde en flott dag sammen. Det er godt for oss som menn å ha noen arenaer hvor vi kan møtes og oppmuntre hverandre i hverdag og fest! Jeg delte et poeng med gjengen i Bergen underveis i undervisningen min den lørdagen. Det gikk på dette med inkarnasjonens mysterium. Tenk dere; Gud ble menneske! Enda forskjellen er så enorm mellom Gud og mennesker, så forteller julens evangelium at Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Gud ble som oss og ved det ble han prøvd i alt vi blir prøvd i. Det betyr at Han i...

les mer

“Det månedlige”… september 2012

Da brosjyren for den kommende mannskonferansen ble trykt i juli brukte vi den nye logoen vår. Den er også blitt logoen til Kvinner i Nettverk, noe som viser at mann- og kvinnearbeidet gjensidig velsigner og støtter hverandre og bygges opp i enhet. Logoen vi nå skal bruke i vårt mannsarbeid er ment å skulle illustrere flere ting; Vi står sammen side ved side. Som menn kan vi dele livene med hverandre, og er “på nett” med hverandre.  Logoen inneholder derfor et nettverkssymbol. Symbolet illustrerer også grad av “dekning”. De sterkeste og beste signalene finnes...

les mer

“Det månedlige”… mars 2012

Paulus har i sin teologi noe han kaller for "grunnkreftene i verden". (Kol.2,20) Dette er identisk med en trelldom-tilnærming til det å høre Gud til, en komplisert religiøsitet som forringer livskvalitet og gir en lovisk og ufri måte å leve ut troen på...

les mer

“Det månedlige”… februar 2012

Når dette skrives er vi godt inne i februar. Vi har bak oss det først store arrangementet i ”Nettverk for Menn” regi. Tilbakemeldingene har rett og slett vært enorme… circa 400 menn var tilstede i Vennesla disse dagene under mottoet ”Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren!” Signalene fra deltakere er tydelige; ”Vi kommer igjen – og tar med oss flere…” Denne teksten er hentet fra Josva 24,15. Josva er i dialog med Israels folk i forhold til at det er tid for å ta et valg. Israelittene lever da i en tid med avgudsdyrkelse og påtrykk om å tenke og leve som...

les mer