“Det månedlige…” – april 2011

Vi har ønsket at Nettverk for Menn skal være: ”En ressurs til glad og helhjertet Jesus-etterfølgelse!” Dette sier ganske mye om hvem vi er og hva vi tenker med denne tjenesten. Vi ønsker å oppmuntre gutter og menn med at nåden i evangeliet og livet/kraften i Den Hellige Ånd er nok for ”Ola Hvermansen” i Norge i dag…

Du er skapt i Guds bilde, du uttrykker sider ved Gud selv, og du er renset slik at Gud ser på deg ”…som om du aldri har syndet”, for å sitere de gamle. Når du også har fått del i guddommelig  natur ved at DHÅ har tatt bolig i deg (2.Pet.1,4), så ligger forholdene til rette for ”en glad og helhjertet Jesus-etterfølgelse”…

Jeg spiller av og til en figur som ser mørkt på det meste. Hans livsfilosofi er at ”han møter alltid veggen i andre enden av tunellen”, og ”når enden er god er hemoroidene borte”. Vi trenger å stå sammen vi menn i et liv hvor vi har et godt kart – men hvor i granskauen ble kompasset av?

Geir Fagerbakke

Facebook Twitter