Tilbakeblikk – Mannskonferanse 2018

Årets nasjonale mannskonferanse 19-21 januar ble livgivende og retningsgivende dager for flere hundre menn som var samlet i Vennesla Filadelfia. Talere var Alv Magnus, Kjell Halltorp, Alexis Lundh, Børge Salte, Per Juell Larsen og Geir Fagerbakke. Lovsangen ble ledet av Anders Skarpsno. Tonen for helgen ble satt fra første stund med et budskap om å ha et sinnelag hvor en responderer på Guds tiltale uten å drøye, og handler på Guds stille stemme i sitt liv.

Gjennom helgen var det nettopp det vi fikk se, at menn responderte på Guds nærvær og Guds Ords forkynnelse! I møte etter møte var 60-70 veiledere i aksjon for å velsigne og be for deltakere, og trykket og tørsten var så stor at mange ventet tålmodig på sin tur til en samtale eller forbønn! Mange benytter anledningen til å ta imot utrusting fra himmelen eller råd fra en kristen broder gang etter gang i løpet helgen.

Årets konferanse hadde blant annet et eget seminar for alle konferansedeltakerne om å leve i renhet på det seksuelle området, og gjennom undervisning, vitnesbyrd og samtaler opplevde mange en dyp berøring i forhold til skyld, skam og bundethet. De fleste av deltakerne hadde aldri opplevd en slik rå ærlighet kombinert med en så frigjørende formidling av evangeliets budskap. Dette seminaret ble et sporskifte for mange, og ble en oppmuntring til å leve i lyset f.eks. ved å være med i en mannsgruppe hvor en kan støtte hverandre også på dette området.

Gjennom et temamøte om Hans Nilsen Hauge ved Alv Magnus ble vårt kall til nasjonen og nasjonene vektlagt. Gud vil vekkelse og Gud reiser opp menn til å la seg være instrumenter i Guds hånd i en tid som denne, ikke bare i menigheten men på alle samfunnsområder. Guds kall til å være menneskefiskere står ved lag, og dette ble betont i flere av møtene.

Mange av deltakerne benytter anledningen til å reise sammen fra sin sammenheng for å hente inspirasjon og ny kraft til å leve helhjertet for Herren. F.eks. var det gjennom et initiativ fra Langesund ca. 30 menn som reiste sammen i gruppe for å få med seg årets nasjonale mannskonferanse! Vi har en mistanke om at det vil ha betydning for området de kom fra…Et eksempel til etterfølgelse for konferansen 18-20 januar 2019?

NfM forside brosjyre2018

Facebook Twitter