Nettverk for Menn representert på Nasjonal Bønnekonferanse

Bønnekonferansen2018

Paul Otto Nærbø, Tore Eidsaa og Geir Fagerbakke fra lederteamet til Nettverk for Menn var tilstede på den Nasjonale Bønnekonferansen som ble arrangert på Grimerud gård 21-24 februar. Denne konferansen samler ledere og mange av bønnefolket i Norge, og i år var det venteliste for å få være med på arrangementet. 550 personer var samlet, og det ble en samling som vi tror får konsekvenser for vårt land. For en inderlighet i forbønnen for Norge, for en hengivenhet i lovsangen og for et gudsnærvær! Bilde over viser når en som bor i ”The Valley of Angels” i Irland plasserer det norske flagget på et keltisk kors sammen med en nordmann. Denne dalen er stedet hvor norske vikinger slaktet 800-900 på et av de viktigste misjonssenterne i Europa i vikingetiden. Mannen fra Irland hadde fått en tiltale fra Gud om å dra til Norge å bryte brødet sammen med oss og dele Guds kjærlighet og nåde med vår nasjon… Sterkt!

 

Et av de viktigste signalene disse dagene var at nå er tiden for Norge, og at tiden vi lever i er en ”Kairos-tid”, et gudgitt nådetid hvor gjennombrudd vil komme. Noe som gikk igjen var ordet ”Kom!”, og dette var en invitasjon til å gå inn i hans nærhet på en sterkere og målrettet måte. Fra dette ståstedet vil vi så motta vår instruks for tiden vi lever i. Nettverk for Menn har blitt invitert til spennende ting som skjer som en oppfølging til denne konferansen. Som lederskap og som menn er vi overgitt til å søke Ham først og til å ta ansvar i den bønnekamp som står om vårt land og vårt folk!

Facebook Twitter