Sommeren 2018 i Mosambik!

I flere år har Kvinner i Nettverk hatt sine kvinnekonferanser i Mosambik. Disse konferansene har vært en del av et teamtur-opplegg hvor deltakerne får være med å tjene på Iris Global senter i Pemba og også være med på kampanjer i bushen. De siste 2 årene har dette opplegget vært kombinert med en mannskonferanse som Nettverk for Menn har arrangert der. Disse konferansene har hatt stor betydning for lederne der nede.

IMG_2112     IMG_2151

Det har vært et stort behov for undervisning spesielt rettet mot kvinnene disse årene som har gått. Mange av disse kvinnene var konene til pastorer og kirkeplantere. Etterhvert som vi kjent med forholdene i Mosambik skjønte vi at mange ting kunne stanse opp i vekkelsen der hvis vi ikke også kom på banene med undervisning til mennene. Det var dette som var bakgrunn for at vi så satte i gang med våre egne konferanser for disse lederne.

 

På evalueringsmøte i avslutningen av sist års opplegg delte pastor Jose, som er hovedpastor i Irismenigheten i Pemba og også en type hovedleder i en større region, drømmen om å samle kvinnekonferansen og mannskonferansen i 2018 til en felles konferanse og undervise dem i fellesskap. Kvinner i Nettverk og Nettverk for Menn ønsker å ha et konferansekonsept felles som kalles ”Sammen i Tjeneste”, og dette jobbes det nå med å få til sommeren 2018 i Mosambik. Vi tror at det er noe av det viktigste som kan skje hos oss og i vekkelsen i Mosambik, at mennene forløses som Guds menn og kvinnene som Guds kvinner. Ved gjensidig å backe, forløse og frigjøre hverandre til å bli alt det Gud har i sitt hjerte for oss, vil en slik livgivende enhet i ekteskap og tjeneste være enormt fruktbar. Vær med å be om at vi skal komme i havn med dette!

Facebook Twitter