Medarbeiderhelg, 1-3 desember 2017, m/ Paul Yadao

Grosås topp-300x100

Medarbeiderhelg for Nettverk for Menn. Grosås Senter på Iveland.

Kun for veiledere, lederteam og inviterte gjester.

 

PÅMELDING
Facebook Twitter