Litt fra sommerens mannskonferanse i Mosambik

Pemba gjengen      IMG_2112

I begynnelsen av juli 2017 arrangerte NfM den andre mannskonferansen i Mosambik. Det ble en konferanse hvor vi erfarte et enda strørre gjennombrudd enn vår første konferanse i 2016. Det var større deltakelse,og vi merket også at sentrale ledere griper visjonen om mannsarbeid. Vi satt sammen et lederteam bestående av menn fra Mosambik, Norge, Danmark og Brasil. Det gjorde enormt inntrykk å se Gud gå på dypet med de mange pastorene og lederne som var samlet. Paul Yadao fra Fillippinene, Roger Grødum og Geir Fagerbakke fra Norge, samt pastorer fra Mosambik forkynte. Dette året var det lagt inn større fokus på lovsangsteamet, og teamet fungerte både i den frie og gledesfylte afrikanske lovsangen – men også i den mer rolige tilbedelsen. Uforglemmelige stunder i Guds nærvær… Menn fikk erfaringer og forkynnelse som vi ber om skal omsettes i hverdagen som ektemenn, som fedre og som ledere i vekkelsen i Mosambik.

Teamet fra NfM, Norge dro sammen med Kvinner i Nettverk. Sammen fikk vi også være med på kampanje i bushen hvor mange gikk over fra mørke til lys. I avslutningen av oppholdet hadde vi en opplevelse av at Gud talte om nye ting vi skal gå inn i når vi er tilbake sommeren 2018. Spennende…

Facebook Twitter