Ny mannskonferanse i Pemba, Mosambik 2017

Sist sommer gjennomførte Nettverk for Menn den første mannskonferansen utenfor landets grenser. 3 stykker fra lederteamet i Norge dannet et lederteam med menn fra Iris Global i Pemba, Mosambik, og sammen fikk vi se Gud gjøre store ting blant mosambikanske menn. Det var hovedsakelig pastorer og ledere som var samlet, og på den måten kunne vi påvirke lederne i regionen. Det er stort behov for undervisning, for dette er førstegenerasjons kristne fra muslimsk bakgrunn. Mange av dem er forholdsvis nyfrelste, født i den mektige vekkelsen som skjer i dette området.

I månedskifte juni/juli 2017 arranger vi en ny mannskonferanse i Pemba, Mosambik. Også i år får vi med oss Paul Yadao som en av hovedtalerne. På samme tid arrangerer Kvinner i Nettverk sin konferanse der, og vi setter sammen et team av menn og kvinner som kommer til å se det som vi leser om i Apostlenes Gjerninger… Det blir både konferanser, kampanje i bushen og barmhjertighetsarbeid blant de fattigste av de fattige. Det er et stort privilegium å få være en del av det som Heidi og Rolland Baker m/team får stå i i Mosambik, og vi ser frukter av et mangårig samarbeid.

Facebook Twitter