Etterkant av Nasjonal Mannskonferanse 2017

“We’re no longer longer a slave of fear – we are a child of God”

I slutten av januar ble den Nasjonale Mannskonferansen til Nettverk for Menn arrangert. Vi gledet oss over vekst i antall deltakere og også over at mange nye unge finner veien til konferansene våre. Leif Hetland, Paul Yadao, Finn Geir Vignes og Alv Magnus hadde noen livsforvandlende budskap, og lovsangen med Anders Skarpsno og Marie Hognestad gav oss dyrebare stunder i Guds nærvær. 70 veiledere var i full aktivitet i hvert møte, og lengselen og tørsten hos mennene og guttene var påtagelig. “We’re no longer longer a slave of fear – we are a child of God” – teksten fra en av de nye lovsangene – kan beskrive noe av den undervisning om identitet som preget dagene. Vi er oppreist til å vandre i en hvile basert på hva Gud har gjort for oss og hva Han er for oss, og utfra den hvilen manifisterer Han sin kraft i ferdiglagte gjerninger.
Et budskap fra Alv Magnus om å ha mot i en tid som denne var en tydelig profetisk hilsen fra himmelen til norske menn i en tid av åndskamp. Responsen fra deltakerne på årets konferanse har rørt oss dypt . . .

Facebook Twitter