“Det månedlige”… mars 2015

Fantastiske dager på mannskonferansen!

For noen uker siden var vi samlet flere hundre menn i Vennesla Filadelfia. Vi hadde en god økning i deltakertallet fra året før, og vi hadde fantastiske dager sammen. Det er bare å sette av samme helg neste år for den Nasjonale Mannskonferansen 2016! (22-24 januar).

En vis kristen har satt sagt det slik; “Gud elsker meg akkurat sånn som jeg er. Men han elsker meg også så høyt at han ikke lar meg være akkruat sånn som jeg er!” Det var noe av det som vi satt igjen med etter årets konferanse. Gud møter oss ikke på det stedet vi hadde ønsket å være, men han møter oss der vi er. Fra der vi er akkurat nå i livet, har vi tilgang på “alt som tjener til liv og gudsfrykt” (2.Pet.1,3), og vi kan gå videre i tro og med forventing. Gud ønsker at vi skal ta imot livets gave, slik som Lasarus fikk erfare å få livets gave, og være “levende menn” med innflytelse. Årets konferanse minnet oss også på at vi må stå sammen som menn, og mannsgrupper, folkens, det er mer aktuelt enn noen gang!

“Da vi lærte han å kjenne som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft, gav han guddomelige makt oss alt som tjener til liv og gudsfyrkt.”

Facebook Twitter