“Det månedlige”… mai 2013

Guds Storhet og Generøsitet!

Storhet og generøsitet er en del av Guds karakter, og vi ser det fra begynnelsen til slutt i Guds Ord, og vi ser det også gjennom skaperverket. Ved sitt ord skapte han universet, og dette er uendelig, overveldende og grensesprengende. Gud kunne ha gjort det betydelig enklere når han skulle lage en jord som mennesker kunne bo på. Men nei, Gud skaper i henhold til sin storhet, og universet blir som et visittkort som gir informasjon om hvem han er. Som Paulus sier det i Romerbrevet 1;

”For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneske helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger.”  (Rom.1,20)

Selve kronen på verket, skapelsen av mennesket, viser den samme storhet og generøsitet. Gud kunne valgt det annerledes,  men han valgte å skape menneske i sitt bilde. Ja, Guds Ord sier at vi er skapt ”skremmende underfulle” og ”lite ringere enn Gud” (Sal. 139 og Sal. 8). Vi gis et sinn som gjør at vi for eksempel har kapasitet til å skape en mikrochip med uendelig mye informasjon på, nesten som Gud gjorde det da han skapte DNA-molekylet… Vi gis følelser, som gjør at vi kan kjenne på glede, fred og kjærlighet; de følelsene som fyller Guds selv. Vi gis en vilje som er fri. Det ser ut som om Gud valgte å la menneskets vilje være fri, fordi noe annet ville være lavere enn det å være skapt i Guds bilde. Hans vilje er jo fullkommen fri. Vi gis det som Gud selv har. Vi gis relasjonell kapasitet, slik at vi kan knytte oss til hverandre og ikke være lukket inne i oss selv. En kapasitet som fullbyrdes i ekteskapet mellom mann og kvinne, hvor vi åndelig, sjelelig og fysisk ”blir ett”.

Til slutt så ”eksploderte det” i menneskets hjerte da Gud pustet på mennesket og gav dem en ånd; ved det ble mennesket gitt relasjonell kapasitet utover det fysiske, og kunne bli elsket av Gud og elske Gud tilbake. Gaven til å kommunisere med Gud er den ypperste av gavene i skaperverket, og apen Julius har ikke fått den gaven. Den er eksklusivt menneskelig. Skaperverket fullbyrdes ved gaven til å kommunisere med Gud

Syndefallet er innføringen av motkreftene til storhet og generøsitet. ”Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod”. (Joh.10,10). Det er ”antiGud-krefter” og anti-humane krefter som invaderer Guds vidunderlige skaperverk. Disse kreftene får ulike ansikt og blir synlige i avgudsdyrkelse, hat og som kaoskrefter. Det topper seg når disse kreftene tar bolig i en person / et system som Bibelen kaller for Anti-Krist

Guds løsning på denne eksistensielle krisen for skaperverket og mennesket er evangeliet. Det glade budskap om Jesu komme, død og oppstandelse er Guds mot-kraft mot antiGud-kreftene og det anti-menneskelige. Evangeliet er; ”… Guds kraft til frelse for alle som tror” (Rom.1,16). På samme måte som Gud i skapelsen viser sin storhet og generøsitet, gjør han det i frelsesverket. Han gir sin Sønn slik at vi kan dø og oppstå med Ham, og han gir sin Ånd slik at vi kan leve med Ham. Dette er en del av den nye skapelsen, og den bærer med seg mønsteret av storheten og generøsiteten i den første skapelse. Blodet tar bort alt som er fremmed for den nye skapelsen, og Ånden gir oss overfloden av liv i denne skapelsen. AntiGud-krefter erstattes av en kraft som utøser kjærligheten til Gud i våre hjerter

”Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham?” (Rom.8,31)

Mønsteret i universet og i Skriften er entydig. Gud er en stor, herlig og generøs Gud, og disse karaktertrekkene gjennomsyrer hans gjerninger og sinnelag. Jeg ønsker å la meg utfordre av dette, og leve mitt liv med Gud i bevisstheten av dette…

Facebook Twitter