“Det månedlige”… november 2012

GUDS FULLE RUSTNING!

“Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige” (Ef. 6,10-18)

Det finnes mange maskuline beskrivelser av viktige sannheter i Bibelen. Noen av bildene som brukes er en terminologi som tas fra det å være soldat i en krig. I Efeserbrevet bruker Paulus uttrykket ”Guds fulle rustning”. Han skriver dette på slutten av brevet til menigheten. I Efesos hadde evangeliet hatt stor gjennomslagskraft, og det var en menighet som hadde mange av de typiske urkirke-trekkene; den var trosfrisk, dynamisk og full av kjærlighet. Paulus nevner spesielt at han takker Gud fordi han har hørt om deres tro og deres kjærlighet. Det gikk altså rykter om dette når det gjaldt menigheten i Efesos! Paulus var begeistret over denne kirken som var blant de første han grunnla…

Når han går mot slutten av hilsenen han skriver til dem, er det maktpåliggende for han og minne om at de står i en åndskamp de ikke kan vinne i egen kraft. Derfor formaner han dem til å finne den styrken som er ”i Herren”. Uten den vil de være et lett bytte for ”djevelens lumske angrep”. I andre oversettelser brukes uttrykket ”listige angrep”. Det finnes en ond, listig og lumsk fiende som verken sover eller tar ferier, og som bærer et evig hat mot Jesus Kristus og alt som Jesus Kristus elsker.

Guds perspektiv i denne kampen er at vi skal ”…bli stående etter å ha overvunnet alt.”. Det finnes rett og slett nok kraft og visdom i Jesus til å stå fienden imot, oppreist og i seier! Det finnes en rustning, det finnes våpen som ikke er oppfunnet i Pentagon eller på Kongsberg Våpenfabrikk – de er oppfunnet i himmelen! Disse våpnene er effektive som forsvarsvåpen og effektive som angrepsvåpen. Når vi tar ut essensen av det som Paulus skriver, så er rettferdiggjørelsen, evangeliet, troen, Ånden, bønnen og Ordet nøkkelord i den styrken som kan overvinne alt. Han legger også inn over oss at det har stor betydning at menigheten er overgitt til å gi hverandre ”bønnedekning”. Det er tydelig at Guds fulle rusting også har et fellesskapsaspekt med seg, og at vi trenger å stå skulder til skulder, ansikt til ansikt og hjerte til hjerte. Dette er det viktig for oss å ta med oss i mannsarbeidet også. En mannsgruppe kan være en gedigen hjelp til å vandre beskyttet og sterk, til å være ikledd Guds fulle rustning…

Bibelen er realistisk og beskriver noe som kalles ”den onde dag”. Heldigvis er det ikke en resignert realisme, for Gud RESIGNERER ikke i møte med noen eller noe; Han REGJERER…Denne seierskraften bor nå blant Guds folk! Den bor i deg og meg som Guds menn!

Broderhilsen, Geir

Facebook Twitter