“Det månedlige”… oktober 2012

Jeg er nettopp kommet tilbake fra mannsseminar med Nettverk for Menn i Bergen. Vi hadde en flott dag sammen. Det er godt for oss som menn å ha noen arenaer hvor vi kan møtes og oppmuntre hverandre i hverdag og fest!

Jeg delte et poeng med gjengen i Bergen underveis i undervisningen min den lørdagen. Det gikk på dette med inkarnasjonens mysterium. Tenk dere; Gud ble menneske! Enda forskjellen er så enorm mellom Gud og mennesker, så forteller julens evangelium at Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Gud ble som oss og ved det ble han prøvd i alt vi blir prøvd i. Det betyr at Han i alt kan forstå og kommunisere inn i vår situasjon.

I skapelsen ble vi skapt som mann og kvinne. Vi er forskjellige, selv om forskjellen ikke er så gedigen som mellom Gud og mennesker. ☺ Mellom kjønnene er ikke full ”inkarnasjon” mulig… En mann kan ikke helt å fullt komme inn i kvinnens univers, og en kvinne kan ikke helt og fullt komme inn i mannens univers…

Dette er en av grunnene til at vi som menn og kvinner av og til har veldig godt av å ha våre eksklusive arenaer. Derfor inviterer vi med frimodighet til mannskonferanse og mannsgrupper, og vi oppmuntrer til å stå sammen skulder ved skulder med en broder eller fler!

Geir Fagerbakke
Leder, Nettverk for Menn

 

Facebook Twitter