“Det månedlige”… mars 2012

Paulus har i sin teologi noe han kaller for “grunnkreftene i verden”. (Kol.2,20) Dette er identisk med en trelldom-tilnærming til det å høre Gud til, en komplisert religiøsitet som forringer livskvalitet og gir en lovisk og ufri måte å leve ut troen på. Jesus selv konfronterte fariseerene med at “De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk.” (Matt 23,4). Jesus konfronterer fariseerne, slik som Paulus konfrontrerer deler av miljøet i galatermenigheten, med at de er formidlere av “tung tro” istedet for “en tro med vinger”

En mann fra Korea opplevde at Gud talte til han om å reise helt over til USA for å bringe en setning til en kjent kristenleder, nemlig David Wilkerson. Beskjeden fra Gud var; “You have lost your simplicity in Christ!” (Du har mistet din enkelhet i Kristus). Dette ble et viktig budskap fra Herren til denne dynamiske lederen. La oss norske menn også ta det til oss! Evangeliet er ufattelig – ikke fordi det er komplisert – men fordi det er stort! La oss ikke ha religionens “tunge tro” men la oss være sterke i “en tro med vinger”!

Ha en flott marsmåned!

Mvh. Geir

Facebook Twitter