2012 konferansen – Dennis Greenidge (fredag)

Dennis Greenidge var hovedtaler i fjor og i år.

Han er en glitrende kommunisator, og i dette budskapet fra fredag formiddag taler han over konferansens hovedtema;
“Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren”.

Dato: Fredag morgen – 3. feb. 2012
Taler: Dennis Greenidge
Tema: “Jeg og mitt hus vil tjene Herren”

Fredag morgen 1 av 3
Fredag morgen 2 av 3
Fredag morgen 3 av 3
Facebook Twitter