“Det månedlige”… januar 2012

Januar er den første måneden i året og mange av oss kan ta bestemmelser om ting vi ønsker å endre. Vi kaller det for nyttårsforsetter. Eksperter kan forklare oss at det egentlig ikke er så vanskelig å forandre en vane, og at vi allerede etter noen uker er i ferd med å etablere et helt nytt mønster. Vi har vel erfaring med begge deler…at vi har erfart endring, men også at nyttårsforsettet hadde kortvarig effekt.

Jeg har lyst til å minne meg selv og andre om noe keiser Napoleon skrev engang. Han satt fanget på St.Helena og i området hvor han hadde husarrest ble det laget ulike turstier i skråningen. På en benk litt oppe i bakken fikk Napoleon inngravert på en benk; ”Vandrer! Sett deg ned – og vær takknemmelig!”

Dette skulle Napoleon ha tenkt på selv når han var yngre…Han hadde underlagt seg mye av Europa, men starten på han fall var når grådighet tok overhånd for takknemmelighet – og han kastet sine øyne også på Russland.

Takknemmelighet er en dynamisk kraft. Paulus sier det sånn i Kol.3,15-17;

15 La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige! 16 La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte. 17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.

En mann stilte følgende spørsmål; ”Hva om du bare fikk beholde i morgen det du var takknemmelig for i dag?

Et siste spørsmål; Tror du skilsmisseadvokater har opplevd å sitte som megler for ektepar hvor begge hadde valgt takknemmelighet som grunnholdning ovenfor hverandre?

Takknemmelighet må dyrkes og pleies. Takknemmelighet ovenfor Gud, hverandre, livet og også ovenfor de materielle tingene. La oss gjøre 2012 til et år i takknemmelighetens tegn!

 

Facebook Twitter