“Det månedlige”… oktober 2011

Det finnes både en synlig verden og en usynlig verden. Å være en kristen er å regne med den usynlige virkeligheten. Vi lever et liv i tro på Gud og Guds Ord. I den synlige verden er en av fysikkens lover forholdet mellom årsak og virkning.

Denne loven gjelder likså mye i den usynlige verden, den åndelige verden. Der har den vidunderligste årsak gitt den vidunderlige virkning. Jesus liv, død og oppstandelse har virket frelse og nytt liv i dem som tror evangeliet.

Hebreerne 11 kalles ”Troens kapittel”. Der står det om alle de som i kampen mellom å fokusere det synlige eller usynlige valgte å se til det usynlige. Det gav dem styrke, glede og håp…

I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut.

(om Moses i Hebr.11,27)

Kanskje blikket ditt har sunket og ser bare de synlige omstendighetene. Det er tid for å ”ta en Moses”! Nemlig å se den usynlige, og ved det bli løftet, få styrke til å holde ut – og se gjennombruddet komme…

Facebook Twitter