“Det månedlige”… august 2011

Du og jeg er et tempel for Den Hellige Ånd – et tempel uten murer!

Det er mye som er annerledes fra den gamle pakt til den nye. Du og jeg får leve i nytestamentlig tid, med muligheten til å leve ”nytestamentlige liv”. Det er en type liv hvor vi lar kraften fra korset og kraften fra Den Hellige Ånd gjennomtrenge vår sjel.

Vi får leve i den tid som profetene så frem imot med lengsel, og hvor de blant annet profeterte at de som lever i denne tiden ville få nye hjerter…

En stor forskjell er at gudsnærvær og gudsdyrkelse ikke er bundet opp til spesielle dager og et spesielt sted. Tempelet i Jerusalem lå innenfor murene til Jerusalem. Tempelets Forgård lå innenfor tempelmuren, Det Helligte lå innenfor murene til Forgården og Det Aller Helligste lå innenfor murene til Det Helligste.

I dag er du og jeg et tempel for Den Hellige Ånd – et levende tempel uten murer. Vi får vandre et hverdagsliv i Guds nærhet, og vi kan la Han få skinne og tale gjennom oss, til enhver tid.

Da er det dumt å bygge en kunstig mur i sinnet vårt av menneskefrykt – mellom oss og vår neste…

 

Facebook Twitter