Kontakt

Generelle spørsmål vedr. Nettverk for Menn (NfM)
Geir Fagerbakke, tlf.: 40401813 eller: geir@nettverkformenn.no

Spørsmål om mannsgrupper og tilknytning til NfM
Per Juell Larsen, tlf.: 90189185 eller: per@nettverkformenn.no

Spørmål vedrørende sponsorstøtte fra firma
Espen Egeland, tlf.: 41434648 eller: espen@nettverkformenn.no

Kontaktinformasjon til de andre i lederteamet

Øyvind Kaasa, tlf.: 91382306 eller: oyvind@nettverkformenn.no

Finn Geir Vignes, tlf.: 41329777 eller: finn.geir@nettverkformenn.no

Bård Andås, tlf.: 97095306 eller: baard@nettverkformenn.no

Tore Eidsaa, tlf.: 90695533

Roald Hausvik Monsen, tlf.: 92698621 eller: roald@nettverkformenn.no

Kjell Rune Hansen, tlf.: 99442785 eller: kjell.rune@nettverkformenn.no

Paul Otto Nærbø, tlf.: 45253929 eller: paul.otto@nettverkformenn.no